ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ιστότοπος “  Proshop Technology Store ”, συμπεριλαμβανομένων των υποτομέων & του λοιπού περιεχομένου του (στο εξής καλούμενος “ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ”) ανήκει στην επιχείρηση με επωνυμία “  Proshop Technology Store ” με έδρα την  Θεσσαλονίκη (στο εξής καλούμενη “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ”). Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ λειτουργεί ως χώρος πληροφόρησης και ως ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου. Όλα τα πρόσωπα που εισέρχονται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ και περιηγούνται στις σελίδες του καλούνται στο εξής “ΧΡΗΣΤΕΣ”. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συναλλάσσονται, εγγράφονται ή κάνουν χρήση υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, καλούνται στο εξής “ΠΕΛΑΤΕΣ”. Οι ΠΕΛΑΤΕΣ είναι υποσύνολο των ΧΡΗΣΤΩΝ.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συλλέγει άμεσα πληροφορίες επισκέψεων στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, όπως διευθύνσεις Internet (IP), τύπος προγράμματος περιήγησης, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, αριθμός κλικ ανά σελίδα, κλπ, μόνο για στατιστικούς λόγους. Τα στοιχεία αυτά δεν συσχετίζονται με άλλα, παραμένουν ανώνυμα και μπορεί να διατηρηθούν για διάστημα έως και 24 μηνών.

Αναλόγως με τη χρήση του κάθε ΧΡΗΣΤΗ, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν cookies που αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του, τις σελίδες τις οποίες επισκέπτεται και προσαρμόζουν το περιεχόμενο του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ με βάση τον τύπο του προγράμματος περιήγησης του ή άλλες πληροφορίες που στέλνονται μέσα από το πρόγραμμα περιήγησης του. Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ επιθυμεί να απενεργοποιήσει εντελώς τα cookies, μπορεί να το κάνει μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης του. Οδηγίες για τη ρύθμιση των επιλογών cookies των προγραμμάτων περιήγησης, είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων κατασκευαστών λογισμικού.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συλλέγει άμεσα από τους ΠΕΛΑΤΕΣ στοιχεία όπως: όνομα, επωνυμία, email, διεύθυνση, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, ΑΦΜ (εάν ζητείται τιμολόγιο) κλπ. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι μόνο τα απολύτως απαραίτητα κάθε φορά για την εξυπηρέτηση των ΠΕΛΑΤΩΝ, την εκτέλεση των παραγγελιών, την αποστολή των αγαθών και την παροχή υπηρεσιών της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ προς τους ΠΕΛΑΤΕΣ. Διατηρούνται για διάστημα έως 5 έτη ή όσο διαρκεί η σχέση του ΠΕΛΑΤΗ με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (πχ. διάστημα εγγραφής σε υπηρεσία newsletter) και στη συνέχεια διαγράφονται, εκτός εάν η φύλαξή τους απαιτείται από το νόμο, ή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Τα στοιχεία αυτά δεν κοινοποιούνται και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο για τη διενέργεια των συναλλαγών και την εκτέλεση των παραγγελιών (πχ. όνομα και στοιχεία παράδοσης δέματος προς την εταιρεία ταχυμεταφορών), καθώς επίσης και σε περίπτωση που συντρέχει νομική υποχρέωση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (πχ. στοιχεία τιμολόγησης προς το Taxisnet).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ χρησιμοποιεί Servers που ενοικιάζει σε Ελληνικό Data Center, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες προφύλαξης των δεδομένων από καταστροφή, αλλοίωση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ & ΠΕΛΑΤΩΝ
Οποιοσδήποτε ΧΡΗΣΤΗΣ ή ΠΕΛΑΤΗΣ επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα του, πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Δικαίωμα διόρθωσης / ενημέρωσης στοιχείων
Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία
Δικαίωμα διαγραφής
Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης (εφόσον υπάρχει πράξη για την οποία απαιτείται συναίνεση)
Δικαίωμα στη λήψη αντίγραφων σε ηλεκτρονική μορφή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για οποιαδήποτε απορία ή επιπλέον πληροφορία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω στοιχεία:
Email: info@proshop.gr
Τηλέφωνο: 2310887600